Vi hviler ikke på laugbærene i fra 2018, men fortsetter med et aktivt 2019!

2018 var et år hvor fagtreffet stod i fokus. Fagtreffet 2018 ble avholdt i august, og var svært vellykket med et oppmøte på cirka 1000 deltagere i Ekeberghallen. Alle fremmøte var svært fornøyde med gjennomføringen. Østlandskvalik ble gjennomført på messen og Mathias Folkedal Holmen stakk av med seieren.

I oktober ble NM gjennomført på Hellerudsletta, også her var det Oslo som stod ansvarlig for arrangementet - denne gangen i regi av Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget med god støtte fra VBL Oslo og Akershus.

På medlemsmøtene har det vært stor aktivitet, med spennende temaer og besøk fra leverandørkontaktene våre. Dette vil vi fortsette med i 2019.

Vi har oppdatert nettsidene våre, og møtelistene for 2019 ligger nå ute slik at alle har full oversikt. Alle referatene fra 2018 ligger inne på logg inn-siden for medlemmene, for de som ønsker å lese disse.Hvorfor velge en av våre medlemsbedrifter?
Medlemmene er bedrifter innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget som ønsker å stå sammen for en seriøs bransje, med mål om høy kvalitet og fortsatt utvikling i faget.

30.juni 1884 samlet blikkenslagermesterne i distriktet seg seg for å ivareta felles interesser, og Oslo Kobber -og Blikkenslagerlaug (OKBL) ble stiftet. Det var den gangen bare mestere som kunne drive eget blikkenslagerfirma.

Regler og fagets innhold har endret seg, og medlemmene har sett det som viktig å stå sammen i en felles organisasjon. Ventilasjons og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) er en organisasjon for bedriftene, og er tilknyttet NHO og BNL.

Blikkenslagermesterne i OKBL, er tilsluttet VBL Oslo og Akershus.

Tak